Kontakt

Min önskan är att vi har en kontakt innan vi bokar en tid för en session. Jag önskar veta lite om dig, ditt sammanhang och dina behov.

Jan de Man Lapidoth

Jag vill betona att jag inte är någon mästare i de praktiker jag erbjuder. Jag är själv student och kommit en bit på väg. Det finns alltid mer att lära.

Förhoppningsvis kan jag bidra till din resa mot ökat välbefinnande. De praktiker jag utövar fungerar för mina behov. Du behöver upptäcka det som fungerar för dina. Kanske har du redan egna praktiker och vill utforska andra områden. Eller så är du i början av ditt utforskande av välbefinnande och vill komma lite framåt med en personlig guide.

Dina behov styr. Vi börjar när vi börjar. Vi är klara när vi är klara. Kanske ses vi en gång, några gånger, eller löpande under flera år. Det visar sig. Min prissättning är dynamisk, anpassad efter dina och mina förutsättningar.

Du når mig på 0733-312222 och jan@lapidoth.se. Jag driver denna praktik parallellt med mitt konsultpraktik inom KNOWHOUSE. Du kan läsa mer om mig på min personliga hemsida

.